De oorspronkelijke 12 stappen


Wij...

 

 1. erkenden dat we machteloos stonden tegen alcohol - dat ons leven stuurloos was geworden.
 2. kwamen ertoe te erkennen dat een Macht groter dan wijzelf ons gezond verstand weer kon herstellen.
 3. besloten onze wil en ons leven over te geven in de hoede van God zoals wij Hem begrepen.
 4. maakten een diepe en onbevreesde morele inventaris op van onszelf.
 5. erkenden tegenover God, tegenover onszelf en tegenover een ander mens de precieze aard van onze         fouten.
 6. waren volkomen bereid God al deze karaktergebreken te laten wegnemen.
 7. vroegen Hem nederig onze tekortkomingen weg te nemen.
 8. maakten een lijst van alle personen die we schade hadden berokkend en werden bereid het bij hen allen goed te maken.
 9. maakten het overal waar dit mogelijk was rechtstreeks weer goed bij deze mensen, behalve wanneer dit hen of anderen zou kwetsen.
 10. gingen door met het opmaken van een persoonlijke inventaris en als we fout waren, erkenden we dit direct.
 11. trachten door gebed en meditatie ons bewuste contact met God, zoals wij Hem begrepen, te verbeteren en baden Hem enkel ons Zijn wil voor ons te doen kennen en om de kracht die te volbrengen.
 12. Nu deze stappen ons tot spiritueel ontwaken hebben geleid, hebben we geprobeerd deze boodschap aan alcoholisten door te geven en deze principes is ons doen en laten toe te passen.