Twaalf stappen


AA werkt met het Twaalf Stappen Minnesota model. Hoewel deze stappen oorspronkelijk gebaseerd zijn op het christelijk geloof, zijn ze door iedereen toe te passen. We gebruiken een moderne weergave.

Het doel van de Twaalf Stappen is om van je verslaving af te komen. 

De Twaalf Stappen zijn onderverdeeld in 'voorbereiding op herstel' (stap 1-3), 'zorgen voor herstel' (stap 4-9) en 'zorgen voor blijvend herstel' (stap 10-12).


De oorspronkelijke Twaalf Stappen 

 

De Twaalf Stappen die we bij AA Goeree-Overflakkee gebruiken

 1. Ik erken dat ik tegenover de alcohol machteloos sta en dat daardoor mijn leven stuurloos is geworden.
 2. Ik weet en geef toe dat ik hulp nodig heb om mijzelf weer gezond te maken.
 3. Ik aanvaard hulp en breng de wil op om me volledig open te stellen, eerlijk te zijn en mijn trots te laten varen.
 4. Ik maak een uitvoerige en diepgaande morele balans op van mijn leven.
 5. Ik maak voor zover mogelijk schoon schip.
 6. Ik neem mijn oude gedrag onder de loep, kijk er kritisch naar en doe er wat mee.
 7. Ik doe het smoelenboek voorgoed dicht.
 8. Ik overzie de mensen om mij heen.
 9. Ik maak het voor zoveel als mogelijk weer goed met de mensen die mij dierbaar zijn.
 10. Ik ben alert op wat er in mij omgaat en ken mijn zwaktes en mijn valkuilen.
 11. Ik neem geregeld een moment van rust om tot mijzelf te komen, om de stilte te koesteren en om daar kracht uit te putten.
 12. Mijn ervaring deel ik met anderen en waar mogelijk help ik andere verslaafden om de weg naar herstel te vinden.